Real-time Advies & Coaching

Als OR-lid heb je er dagelijks mee te maken: de waan van de dag.  Reorganisaties, wetswijzigingen, vuistdikke financiële rapporten, adviesaanvragen waar per omgaande een reactie van de OR op moet komen. Er is zoveel informatie dat je er  bijna in omkomt.

Kennis van zaken
Neem alleen al de wetswijzigingen zoals de werkkostenregeling en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Ook op pensioengebied komt er mogelijk ook nog het een en ander op de OR af. Heel wat zaken waar de OR kennis van moet nemen. Zaken waar de OR op moet toezien dat deze in de organisatie aandacht krijgen en/of worden toegepast of ingevoerd. Maar hoe pak je dit als OR aan? Waar te beginnen? Hoe blijf je in control en hoe houd je de regie?

Soms helpt het dan als er een externe coach of adviseur over je schouder meekijkt en meedenkt. Een coach voor het proces, de aanpak, de werkwijze, de motivatie. Een adviseur voor de inhoud, de second opinion, voor antwoord op de vraag “Hebben we wel overal aan gedacht?” Met onze Real-time Advies en Coaching (RtA&C) krijg je ondersteuning en begeleiding op het moment dat je als OR het echt nodig hebt. Onze adviseur-coach komt op afroep langs bij een OR of commissie vergadering of een apart overleg. De diagnose wordt ter plekke gemaakt en/of daarna schriftelijk uitgewerkt en toegezonden. En op basis daarvan krijgt de OR begeleiding in de vorm van advisering en/of coaching in het hier en nu. RtA&C.

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op