Invloed & Medezeggenschap

Invloed is de belangrijkste voorwaarde voor succes. Invloedrijk zijn betekent voor ondernemingsraden meer dan over de juiste kennis beschikken. De OR moet op het juiste moment de juiste vaardigheden kunnen inzetten. Je zult oog moeten hebben voor het krachtenveld, een constructief kritische houding aan weten te nemen en op effectieve wijze gebruik weten te maken van hulpbronnen.

Wanneer je als OR gedurende de zittingstermijn invloedrijker wilt worden, zal je aan je ontwikkeling moeten werken. Ontwikkeling gaat niet vanzelf, daar dikwijls is een of andere vorm van begeleiding bij nodig. Ook wanneer je ‘gewoon’ aan de slag gaat.

Denk bij begeleiding niet alleen aan training, maar ook aan advies, coaching, teamcoaching, begeleiding bij instemming- en adviesaanvragen of leveren van specialistische kennis.

We kunnen jullie Ondernemingsraad helpen door te focussen op wat in onze optiek de kernfunctie van de medezeggenschap is: het uitoefenen van Invloed op de besluitvormingsprocessen in een organisatie. Met invloed bedoelen we dan Invloed volgens Zuidema, dus doel- en actiegericht en met versterking van de onderlinge relatie.

Specifiek voor de jeugdzorg bieden we een aanbod met advies, begeleiding, coaching en een teamtraining.

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op